Τα παιδιά που ακολουθούν το πρόγραμμα θα αξιολογούνται συνεχώς στην ανάπτυξη των τεχνικών τους δεξιοτήτων, στην κινητική και αθλητική ωριμότητά τους. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για το 2020 ο Σύλλογος θα παρέχει:

  • Δωρεάν ενισχυτικές προπονήσεις, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των αθλητών.
  • Υποτροφίες για τα δίδακτρα της επόμενης χρονιάς στους καλύτερους αθλητές καθώς και σε εκείνους που έδειξαν την περισσότερη βελτίωση.

Μεγάλοι Χορηγοί


Χορηγοί


Επικοινωνήστε μαζί μας!


Με την ίδια αγάπη και ακόμη περισσότερα όνειρα συνεχίζουμε